sv. 26 | Ruští básníci a spisovatelé [1906]

  • Rußlands Dichter und Schriftsteller. Von G. S. Petrov, Halle a. S., Verlag Waisenhaus; Österreichische Rundschau, sv. 8, srpen – říjen 1906, seš. 104–105, 25. října 1906, s. 498–499. Podepsáno Th. G. Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.