sv. 26 | Lide český! [1906]

V textu, který následuje, je vylíčen průběh schůze zástupců všech českých politických stran, která se z popudu Klubu poslanců národní strany svobodomyslné uskutečnila 6. 11. 1905 na staroměstské radnici. V rámci této schůze byl prý vytvořen komitét, který dostal na starost formulaci provolání – do komitétu byli zvoleni Kramář, Kubr, Soukup, Mattuš, Masaryk a Baxa.
  • Čas, 19, 1905, č. 307, 7. 11. 1905, s. 1–2.