sv. 26 | Profesor M. von Reusner: Ruské boje za svobodu a právo [1905]

Tiskneme dle znění v rámci Masarykova článku Ruský absolutismus v evropské publicistice (Naše doba, 14, 1896–1897, č. 3, 20. 12. 1896, s. 186–190, č. 4, 20. 1. 1907, s. 255–259), tam na s. 256–257.
  • Professor M. von Reusner: Die rusische Kámpfe um Freiheit und Recht (Gebauer-Schwetschke, Halle an der Saale), Österreichische Rundschau, sv. 3, květen–červenec 1905, sešit 27, 4. května 1905, s. 43. Podepsáno T. G. Masaryk.