sv. 26 | Ruská revoluce. Od Alexandra Ulara [1905]

Tiskneme dle znění v rámci Masarykova článku Ruský absolutismus v evropské publicistice (Naše doba, 14, 1896–1897, č. 3, 20. 12. 1896, s. 186–190, č. 4, 20. 1. 1907, s. 255–259), tam na s. 188–190, 255–256.
  • Die Russische Revolution. Von Alexander Ular. Berlin, S. Fischer, 1905, Österreichische Rundschau, sv. 4, srpen – říjen 1905, sešit 52, 26. října 1905, s. 596–597. Podepsáno Masaryk.