sv. 26 | Žurnalistika v malém národě [1906]

  • Pražská lidová revue, 2, 1906, č. 2, únor, s. 37–38. Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk.