sv. 26 | Přehled nejnovější filozofie náboženské [1905]

V dobovém tisku inzerováno nejpozději 4. 3. 1905. Poprvé, v téže podobě, otištěno v Besedách Času, 10, č. 3, 15. 1. 1905, s. 18–20, č. 4, 22. 1., s. 28–29, č. 5, 29. 1., s. 35–37, č. 6, 5. 2., s. 42–44 (s podtitulem Z přednášky prof. Masaryka ve spolku Aug. Smetana).
  • Přehled nejnovější filozofie náboženské, Praha, Nákladem Spolku Augustin Smetana 1905. Knihovnička Spolku Augustin Smetana, sv. 3.