sv. 26 | Kulturní, hlavně hospodářský stav Japonska [1904]

  • Naše doba, 11, 1903–1906, č. 6, 20. 3. 1904, s. 401–408; č. 8, 20. 5. 1904, s. 561–567. Podepsáno S.