sv. 26 | Politická situace. Poznámky ku Poznámkám [1906]

Tiskneme dle znění v brožuře, jež se od časopiseckého liší jediným místem: ...aspoň tolik, kolik toho dosáhli Staročeši. Dr. Kramář praví, že Eim a Kaizl „loajálně činili všecka státoprávní ohrazení, poněvadž jako my všickni věřili v nezadatelnost státního práva – ale tím chtěli, aby se naše státoprávnictví v praktické politice vyčerpávalo“: já v takovou obřadovou loajálnost nevěřím, mimoto vím, že i Eim i Kaizl v státní právo nevěřili, a Eim právě ode mne žádával, abych proti němu vystoupil. Co se týká té okliky: Eim byl typ těch starých politiků... m. ...aspoň tolik, kolik toho dosáhli Starořeši. Pravím nějakou oklikou: Eim byl typ těch starých politiků...
  • Politická situace. Poznámky ku poznámkám, Praha, Knihovnička Času, sv. 37, 1906. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk. Poprvé otištěno v Čase, 20, 1906, č. 90, 1.4. 1906, s. 1–2, č. 92, 3. 4. 1906, s. 1–3, č. 94, 5. 4., s. 1, č. 95, 6. 4., s. 1, č. 97, 8. 4., s. 1–2.