sv. 26 | Zprávy knižní a literární [1904]

Text sousedí s Masarykovým textem Havlíček skutečný a fiktivní (s. 78–80; otištěno ve Spisech TGM, sv. 7, Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení, 1996, s. 341–343).
  • Naše doba, 12, 1904–1905, č. 1,20. 10. 1904, s. 77–78. Podepsáno M.