sv. 26 | Nová mravověda [1906]

  • Neue Sittenlehre, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 9, č. 6, červen 1906, s. 382–391. Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk in Prag. Využito překladu z fondu Archivu ÚTGM (fond 47, odd. II. krab. 6, jedn. č. 19, sl. 9).