sv. 26 | K moravské otázce univerzitní [1905]

  • Čas [týdeník], 18, 1905, č. 27, 1.7. 1905, s. 420–421. Podepsáno T. G. Masaryk. Otištěno též v deníku Čas, 19, č. 175, 28. 6. 1905, s. 2–3. Podepsáno T. G. Masaryk.