sv. 26 | Zprávy knižní a literární [1904]

  • Naše doba, 11, 1903–1904, č. 9, 20. 6. 1904, s. 716–719. Nepodepsáno.