sv. 26 | Pokusy o konstituci v Rusku a nynější konstituční hnutí [1905]

Otištěno též v deníku Čas, 19, 1905, č. 35, 4. 2. 1905, s. 3, č. 38, 7. 2., s. 4, č. 40, 9. 2., s. 5, č. 41, 10. 2., s. 4–5, č. 43, 12. 2., s. 6–7, č. 45, 14. 2., s. 4, č. 46, 15. 2., s. 2–3, v deníku chybí pasáž: „Politika Mikuláše II. jest dosti bezbarvá (...) význam ruského důstojnictva pro politickou budoucnost Ruska.“ Srov. Revoluční hnutí na Rusi? (Z přednášky prof. Masaryka na schůzi Politického klubu České strany lidové dne 30. ledna 1905) (Přehled, 3, 1904–1905, č. 19, 4. 2. 1905, s. 334–336).
  • Čas [týdeník], 18, 1905, č. 7, 11. 2. 1905, s. 99–101, č. 8, 18. 2. 1905, s. 115–117, č. 10, 4. 3. 1905, s. 148–150, č. 11, 11. 3. 1905, s. 164–166. Podepsáno T. G. Masaryk.