sv. 26 | Studie o Lassalovi [1905]

Tiskneme dle znění v Naší době, 12, 1904–1905, č. 7, 20. 4. 1905, s. 513–517, č. 8, 20. 5. 1905, s. 564–567. Podepsáno T. G. M. Jde o týž text, vyjma první větu posledního odstavce, která v ZfS zní: „Redakce Zeitsch. f. Sozialw. mi současně s Onckenem poslala nové vydání Bernsteinových Abhandlungen; náhoda, a přece“...
  • Lasalle-Studien, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 8, 1905, č. 2, únor 1905, s. 88–95. Podepsáno „Professor Th. G. Masaryk in Prag“.