sv. 26 | Potřeby české univerzity [1904]

  • Čas, 18, 1904, č. 10, 10. 1. 1904, s. 1 [Čas (týdeník), 17, 1904, č. 3, 16. 1. 1904, s. 36–37], Nepodepsáno.