sv. 26 | Voličům české strany pokrokové ve volebním okrese kolínském [1906]

  • Čas, 20, č. 34, 5. 2. 1906, s. 3. Podepsáno T. G. Masaryk.