sv. 26 | Provolání [1906]

  • Čas, 19, 1905, č. 340, 10. 12. 1905, s. 7.