sv. 26 | Akademické vzdělání učitelstva [1904]

Otištěno „s opravami chyb“ v Masarykově sborníku, 1, 1924–1925, 1925, s. 341–344. Tyto opravy rázu ryze pravopisného respektujeme.
  • Čas, 18, 1904, č. 123, 3. 5. 1904, s. 1–2, 20. 5. 1904, s. 1–2 [Čas, 17 (týdeník), 1904, č. 19, 7. 5. 1904, s. 209–291]. Podepsáno T. G. Masaryk.