sv. 26 | S. Tietze: Zákon rovnováhy v přírodě a ve státě [1905]

  • S. Tietze. Das Gleichgewichtsgesetz in Nátur und Staat, 1905. Wien u. Leipzig. Wilh. Brazmüller, 466 S., Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 8, 1905, č. 11, listopad 1905, s. 749–750. Podepsáno Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.