sv. 26 | Studie o Marxovi [1904]

Využito náčrtu překladu (podepsáno Beneš, rukopis, nedatováno), který se dochoval v A ÚTGM (fond 47, krab. 24, složka 4 – mezi materiály k proponovanému svazku O marxismu). Přeložila Eva Pelánová.
  • Marx-Studien. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 7, 1904, č. 11, listopad 1904, s. 693 až 700. Podepsáno Professor Dr. Masaryk in Prag.