sv. 26 | Moderní názor na ženu [1905]

Jde o záznam přednášky, již Masaryk proslovil v brněnském Besedním domě v neděli 13. 11. 1904 (toho dne večer také navštívil místnosti brněnského spolku abstinentů). Přetištěno pod názvem Moderní názor na ženu v knize Masaryk a ženy I. (Ženská národní rada, Praha 1930), s. 61–69, v rámci souboru Přednášky Masarykovy.
  • Ženská revue, 1, 1905–1906, č. 1, červenec 1905, s. 3–7. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk.