sv. 26 | Osvobození ruské literatury [1906]

Opravujeme: ...Kateřina II. prohlásila autora, popisující otrocký stav tehdejšího Ruska... na ...Kateřina II. prohlásila autora, popisujícího otrocký stav tehdejšího Ruska...
  • Hlídka Času, 1, 1906, č. 5, 3. 5. 1906, s. 1. Podepsáno T. G. Masaryk.