sv. 26 | O příčinách studentských sebevražd [1904]

Deník Čas otiskl ve čtyřech pokračováních (7. 2. 1904 – 10. 2. 1904; srov. též Čas, 17 (týdeník), 1904, č. 7, 13. 2. 1904, s. 104–108) záznam veřejné debaty, která se konala 4. února 1904 v sále pražského Akademického klubu v rámci schůze, uspořádané akademickým spolkem Jungmann. Bezprostředním podnětem diskuse o poměrech na školách byla sebevražda dvou studentů. Otiskujeme pouze Masarykovu repliku. V diskusi dále vystoupili J. Fleischner, E. Chalupný, A. Heveroch, J. Štětka, F. Křemen, T. Bartošek, R. Kostrakiewicz, F. Čáda, V. Jeřábek, F. Drtina, J. Vančura, E. Babák, C. Dušek a F. Frabša.
  • Čas, 18, 1904, č. 40, 9. 2. 1904, s. 4 [Čas (týdeník), 17, 1904, č. 7, 13. 2. 1904, s. 107], Podepsáno Prof. dr. Masaryk.