sv. 26 | Otevřený list [1906]

  • Čas, 18, 1904, č. 121, 1. 5. 1904, s. 5.