sv. 26 | Koni Zilliacus: Revoluční Rusko [1905]

Tiskneme, až na poslední větu, která byla napodruhé vypuštěna, dle znění v rámci Masarykova článku Ruský absolutismus v evropské publicistice (Naše doba, 14, 1896–1897, č. 3, 20. 12. 1896, s. 186–190, č. 4, 20. 1. 1907, s. 255–259), tam na s. 257.
  • Koni Zilliacus: Das revolutionáre Russland. Aus dem schwedischen von Friedrich von Kánel. Frankfurt am Main, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, sv. 3, květen – červenec 1905, sešit 38, 20. 7. 1905, s. 749–750. Podepsáno Masaryk.