sv. 26 | Krvavý boj za všeobecné volební právo v Čechách [1905]

  • Der blutige Kampf um das allgemeine Wahlrecht in Böhmen, Der Weg, 1, 1905–1906, č. 7, 11. 11. 1905, s. 1–3. Podepsáno Professor T. G. Masaryk (Prag). Tiskneme dle znění v týdeníku Čas, 18, 1905, č. 47, 18. 11. 1905, s. 735–737. Podepsáno prof. T. G. Masaryk. Otištěno též v deníku Čas, 19, 1905, č. 311, 11. 11. 1905, s. 1, č. 312, 12. 11. 1905, s. 1.