sv. 26 | Myšlenky z řeči Prof. dr. T. G. Masaryka, pronesené dne 9. září 1906 v Mor. Budějovicích [1906]

Přetištěno jako „Příloha“, na základě původního otisku v Našich novinách 28. 9. 1906 – s několikerým upozorněním, že výtah nebyl Masarykem „ověřen“, autorizován.
  • František Jech: Dvě návštěvy T. G. Masaryka v Mor. Budějovicích (Kniha a meč), Moravské Budějovice, vlastním nákladem 1938, s. 17–20.