sv. 26 | Národnostní filozofie doby novější [1905]

Součástí svazku je Životopis doktora Tomáše Garriguea Masaryka, profesora při české univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze, s. 4–7 (podepsáno J. V.). Masaryk přednášel v sále jičínského hotelu U města Hamburku o nedělích 8., 15. a 22. 1. 1905. Brožura byla v českém denním tisku inzerována nejpozději 4. 2. 1905.
  • Národnostní filosofie doby nejnovější: z přednášek T. G. Masaryka v universitních kursech jičínských. Jičín, Fr. Holvek 1905, s. 9–33.