sv. 26 | Strana učitelů, profesorů, c. k. úředníků (K obraně realismu) [1904]

  • Čas, 18, č. 349, 18. 12. 1904, s. 1. Nepodepsáno.