sv. 26 | Všeobecné právo hlasovací a české demokracie [1905]

Upravujeme: ...Copak pořád ještě budeme počítat s těmi polskými stanczyky, zjevně spojené s rakouskou aristokracií... na ...Copak pořád ještě budeme počítat s těmi polskými stanczyky, zjevně spojenými s rakouskou aristokracií...
  • Naše doba, 13, 1905–1906, č. 3, 20. 12. 1905, s. 161–163. Podepsáno S.