sv. 26 | Profesor Masaryk o Karlu Havlíčku Borovském [1906]

Přetištěno ve Východočeském obzoru (27. 7., 3. 8., 17. 8. 1906). Také samostatně knižně: V čem je význam Karla Havlíčka? Pardubice, Župní výkonný výbor stany sociálně-demokratické 1936, s edičním doslovem Vasila K. Škracha. Ten píše, že Masaryk přijel do Pardubic 22. července (v neděli) v 10 hodin, „uvítán na nádraží zástupci spolků. Před „Veselkou“, kde vystoupil z povozu, očekával ho veliký špalír sociálně demokratického dělnictva, které ho pak doprovodilo do Dělnického domu.“ Dále Škrach uvádí, že přednášku zachytil redaktor Osvěty lidu Alois Hajn a otiskl ve svém listě Východočeský obzor. Škrach text pro svou edici převzal z Osvěty lidu, „vnějšně“ jej opravil „podle principů, projednaných s panem prezidentem T. G. Masarykem, jenž k otisku laskavě svolil; v dorozumění se spolupůvodcem textu Aloisem Hajném byla některá místa zpřesněna.“ Škrach dále podává ve svém doslovu výčet Masarykových přednáškových vystoupení na téma Havlíček v průběhu roku 1906, připomíná Masarykovu americkou přednášku o Havlíčkovi v roce 1907 a ostatně i Masarykovu monografii Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probuzení (1. vyd. 1896, 2., opr. vyd. 1904). Změny, které Škrach naznačuje, přiblížili text slovosledným a tvaroslovným zvyklostem let třicátých, místy jsou jinak odsazeny odstavce, jinak rozptýlena kurzíva. Tiskneme dle znění v Osvětě lidu.
  • Osvěta lidu, 11, 1906, č. 80, 24. 7. 1906, s. 1–2, č. 81, 26. 7., s. 2, č. 82, 28. 7, s. 1. Podepsáno Prof. Masaryk.