sv. 26 | Děkuji srdečně [1906]

  • Čas, 20, 1905, č. 113, 25. 4. 1906, s. 6. Podepsáno T. G. Masaryk.