sv. 26 | Kněz G. Gapon, vůdce ruského dělnictva. Od Dr. G. Polonskyho [1906]

  • Priester G. Gapon, Der Führer der russischen Arbeiterschaft. Von Dr. G. Polonsky, Österreichische Rundschau, sv. 7, květen – červenec 1906, sešit 81, 17. 5. 1906, s. 129. Podepsáno Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.