sv. 26 | O alkoholismu [1905]

Ačkolik týdeník Hlas lidu 16. 9. 1905 avizoval otištění záznamu Masarykovy přednášky, text takto otištěn nebyl. – 2. vyd. Knihovnička Času č. 49 (Praha, Tiskařské a nakladatelské družstvo Pokrok, 1908, 24 s.) – 3. a 4. vyd. (otisky 2. vyd., Brno, Moravský abstinentní svaz, 1920 a 1922, 16s.). – 5. vyd. (Brno, Zemská životní pojišťovna moravská, 1938, 11 s.). – 6. vyd., ve svazku O alkoholismu. O ethice a alkoholismu (Brno, Moravskoslezské zemské ústředí Československého abstinentního svazu, 1938, s. 9–26).
  • O alkoholismu. Předneseno v Dělnickém domě ve Vsetíně dne 11. září 1905. Péčí soukromého kroužku. Nákladem vlastním, Vsetín 1906, 16 s.