sv. 26 | Hugo Ganz, Před katastrofou. Pohled do carské říše [1905]

Tiskneme, až na drobnou odlišnost v úvodu textu (...v lednu tohoto roku... m. ...v lednu roku 1904...), dle znění v rámci Masarykova článku Ruský absolutismus v evropské publicistice (Naše doba, 14, 1906–1907, č. 3, 20. 12. 1906, s. 186–190, č. 4, 20. 1. 1907, s. 255–259), tam na s. 187–188.
  • Hugo Ganz, Vor der Katastrophe. Ein Blick ins Zarenreich. Frankfurt a. M. 1904. Rütten & Loening, Österreichische Rundschau, sv. 1, listopad 1904leden 1905, sešit 11, 12. 1. 1905, s. 592–593. Podepsáno Th. G. Masaryk.