sv. 26 | [Vydavatelé požádali mne] [1906]

Bungeova přednáška byla původně proslovena 16. 11. 1886 v aule Basilejské univerzity.
  • G. z Bunge: K otázce alkoholu. Přednáška. Slovo k dělníkům, se svolením autorovým přeložila Alice G. Masaryková, úvodem opatřil T. G. Masaryk, Vídeň, nákladem bratří Suschitzkých, tiskem Unie v Praze, s. 4. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk.