sv. 35 | Podivný prorok [1924]

  • Podivný prorok. Přítomnost, 1, 1924, č. 40, s. 625, 16. 10. – Nepodepsáno.