sv. 35 | Rozhovor pro list Právo lidu s šéfredaktorem Stivínem [1926]

  • Prezident T. G. Masaryk Právu lidu. Právo lidu, 35, 1926, č. 303, s. 1, 25. 12. Přetištěno: Rozhovor a redaktorem Práva lidu. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 3, s. 271–274, 23. 5.