sv. 35 | Dopis TGM dorostu Československého červeného kříže [1924]

  • Dopis TGM dorostu československého červeného kříže. Lidové noviny, 32, 1924, č. 202, s. 5, 20. 4. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Sjezd československého dorostu. Tribuna, 6, 1924, č. 95, s. 2, 20. 4., a v dalších československých listech.