sv. 35 | Prezident republiky paní E. M. Šoltésové [1925]

  • Prezident republiky paní E. M. Šoltésové. Tribuna, 7, 1925, č. 5, s. 3, 6. 1. – Podepsán T. G. Masaryk.