sv. 35 | Odpověď diplomatickému sboru [1928]

  • Odpověď diplomatickému sboru. Lidové noviny, 36, 1928, č. 551, s. 3, 30. 10. Otištěno též: Národní osvobození, 5, 1928, č. 301, s. 5, 30. 10., s. 5, a v dalších československých listech.