sv. 35 | Sokolstvo u pana prezidenta republiky [1926]

  • Sokolstvo u pana prezidenta republiky. Lidové noviny, 34, 1926, č. 337, s. 2, 7. 7. Otištěno též: Hold prezidentovi Masarykovi. Národní osvobození, 3, 1926, č. 183, s. 1, 7. 7., a další československé listy. Přetištěno: Odpověď dr. Scheinerovi, starostovi ČOS při holdu sokolstva o VlIl, sletu všesokolském 5. července 1926 na Hradě pražském. Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 12–13, 20. 1. 1928.