sv. 35 | Benešova volba do Rady Společnosti národů [1926]

  • Benešova volba do Rady Společnosti národů. Lidové noviny, 34, 1926, č. 477, s. 3, 21. 9. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Prezidentovo uznání Benešové práci. Národní osvobození, 3, 1926, č. 256, s. 1, 21. 9., a v dalších československých listech. Přetišténo: Ministru Eduardu Benešovi. Masarykův sborník 2, 1926–27, č. 4, s. 362, 30. 9.