sv. 35 | Martinské slavnosti [1924]

  • Martinské slavnosti. Lidové noviny, 32, 1924, č. 407, s. 2, 14. 8. Otištěno též: Zpráva o slavnostech Matice a omluvě prezidenta. Národní osvobození, 1, 1924, č. 194, S. 5, 15. 8.