sv. 35 | Masaryk k výročí třiceti let existence Dělnické akademie [1926]

  • Masaryk k výročí třiceti lot existence Dělnické akademie. Právo lidu, 35, 1926, č. 228, s. 3, 26. 9. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Třicet let Dělnické výchovy. Praha, Dělnická akademie 1926. (Úvodní slovo: K oslavě dělnické akademie, datováno Lány 27. 7. 1926, podepsán T. G. Masaryk).