sv. 35 | Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny [1926]

  • Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny, Rozpravy Aventina, 1, 1925–1926, s. 67, únor. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny, Masarykův sborník, 2, 1926, č. 3, s. 265, 23. 5.