sv. 35 | Prezident Masaryk o míru, přátelství a spolupráci [1927]

  • 8 Uhr Abendblatt. Nationalzeitung Berlin, 1927, č. 25, s. 1, 31. 1. Přetištěno v českém překladu: Prezident Masaryk o míru, přátelství a spolupráci, Národní osvobození, 4, 1927, č. 31, s. 1, 1. 2. Přetištěno též: Rozhovor s redaktorem 8-Uhr Abendblatt dr. Manfredem Georgem. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 4, s. 347–349, 30. 9. 1927. Tiskneme podle překladu v Masarykově sborníku.