sv. 35 | Masarykovo poselství po prezidentské volbě [1927]

  • Poselství prezidenta republiky. Národní osvobození. 4, 1927. č. 161. s. 1. 12. 6. Otištěno též: Poselství prezidenta Masaryka. Tribuna. 9, 1927, č. 139, s. 1, 13. 6., a v dalších československých listech. Přetištěno: Poselství po volbě roku 1927. Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 2, s. 157–161, 15. 1. 1929.