sv. 35 | Prezident Masaryk o časových otázkách kulturních [1927]

  • Präsident Masaryk über kulturelle Zeitfragen. Bohemia. 100. 1927. č. 25, s. 1. 30.1. Tiskneme podle českého překladu: Prezident Masaryk o časových otázkách kulturních. Národní osvobození, 4,1927, č. 30, s. 1, 31. 1. Otištěno též: Prezident Masaryk o kulturních otázkách. Tribuna. 9, 1927, č. 24, s. 1, 31. 1. Přetištěno: Rozhovor s dr. F. Weilem, redaktorem deníku Deutsche Zeitung Bohemia. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 4, s. 344–346, 30. 9. 1927, německy.