sv. 35 | Masaryk studentstvu [1924]

  • Masaryk studentstvu. Lidové noviny, 32, 1924, č. 164, s. 3, 31. 3. Otištěno též: Studenti u prezidenta republiky. Národní osvobození, 1, 1924, č. 70, s. 4, 11. 4., a v dalších československých listech. Přetištěno: Studentstvu českých a slovenských vysokých škol na čaji 10. dubna 1924. Masarykův sborník, 1, 1924–1925, č. 2, s. 130–132, 12. 8.